Mia Mattsson Mercer

Children and Animal Warrior

Category Archives: Column

Be Thankful for all new Instincts

0

My Weekly column in Magazine NARA, September 2012 Hope you will enjoy reading. Can children teach us more?

BE THANKFUL FOR ALL NEW INSTINCTS;

Children and dogs are often very lovely together, and they have a lot to teach we adults. They demonstrate how to be in the moment, have compassion and enthusiasm, ingenuity, fantasy and ideas.

Children’s natural way of being and their balance with former street dogs is a beautiful play. The kids are thinking a lot and share their wonderful questions, which in turn allow me to look in my mind for the answers. And if I do not find the answer I seek it further later on.

On weekends, there are many children with their parents visiting us at the Hospice. I love watching kids fall down on their knees to get to the same height as the dogs, or small children standing on their tiptoes to give the bigger dogs a kiss on their head.

I love children’s compassion towards the elderly clients. Meanwhile, I notice how much that has been forgotten within me. Together with my own two children we are now practicing how to be more in the present and work more on our intuition and our thoughts.

When we eat dinner, we frequently thank for our food, to be grateful and at the same time give thanks to the long path before the food ends up on the plates in front of us. I ask Olivia and Max who we should thank: the earth, the rain, the sun, farmers, transportation, stores, dad’s job, mom’s wallet and the cook.

Besides that we have a lot of fun, it’s also stimulating for me. I noticed with myself how hard I have to get started with my imagination.

A few times a week in the evenings, we experiment with silence. We put ourselves down on the floor for about fifteen minutes and then we say nothing. (Here it is hard for me not to fall asleep!)

Then we talk about what thoughts, smells or any concerns that come up. This is also a good start to learn how to meditate, become aware of our thoughts and to learn to “control” them. But it is also a chance for everyone to think through what is moving around inside us.

Sometimes in life we push away thoughts, forget them or we do not want to remember. And over time, it might be difficult to talk about the suppressed thoughts.

Many years ago I met a happy little guy who understood that I could communicate with animals. He knew that it was through the thoughts that communication took place.

We were with my dog Tjojs when the little guy told me he had bought a gift for Tjojs, but he would whisper it to me what it was, or Tjojs could hear it. “You are not allowed to think about it, because then Tjojs will ‘hear’ it!” the little guy said. But he was disappointed. He had thought about the gift to Tjojs, and expected that she would jump excitedly, but she never jumped.

Talking with children is amazing. We hear many deep thoughts and we should be able to learn something from their natural approach to life’s mysteries.

That’s Amore!

Hästens SkyddsÄngel visade mig vägen

0

img_4514

Foto Per Johansson.

Krönika Tidningen Nära 

”Vem är det som är ansvarig för den gula hästen som står på baksidan?”, ropade jag till människorna som stod ute på stallplanet. Barnen och jag befann oss åter igen nere i södra Italien för att arbeta med de hemlösa hundarna.

Vi hälsade på ridskolan som vi känt till sedan vi bodde där nere 2008. Plötsligt strömmande en slags stöt av sorg emot mig. Det kändes som att någon drog mig till där känslan befann sig. Jag gick runt stallbyggnaden och såg att det fanns flera hästboxar där. Ett svagt vibrerande ljus lyste vid en liten öppning. ”Hallå, är du ok?”, viskade jag. Den stora gula hästen vände sig om. Han grät! En stark trötthet strålade mot mig.
”Jag lovar att hjälpa dig!”

Genast var det som om jag stod utanför mig själv och såg på medan ljuset agerade. Ut ur min mun flög orden; ”Jag köper hästen!”

Mina barn tjoade glatt, men jag insåg att jag inte kunde få in hästen i bilens baksäte. Vad hade jag gjort? Och barnens pappa hade sagt åt mig innan vi lämnade hemmet att jag inte fick komma hem med flera hundar; ”Vi har redan tio stycken!”. Jag drog upp min telefon och ringde till vänner. Transportfirman, sponsorer och stallplats blev ordnat på tio minuter. Det var magiskt.

Mias dotter Olivia tillsammans med Oregon precis innan avfärd. Foto: Privat

Oregon är en 26 år gammal ridskolehäst som både barn och vuxna älskade att rida runt på för han var så snäll. Marina som tar hand om ridskolan han bodde på blev först lite tveksam. Inte över att Oregon fick komma till mig, utan för den långa resan vi stod inför och kylan som var uppe i Tyskland. Jag förstod att det var svårt för Oregon att säga adjö till en själ som befunnit sig där i flera år. Jag berättade för honom om hur hans nya liv skulle se ut, med gräs, utomhushagar, skogsområde och veterinärteamet som väntade på att ge honom den bästa behandling med värdighet.

Under hela resan upp till Tyskland kommunicerade jag med Oregon. Om hur hans kropp kändes, vad ville han? Varje gång pulserade ett sken runt omkring honom.

Många av mina vänner blev engagerade i Oregon. Den amerikanska kyrkan bad för honom i sin församling. Han blev en kärlekssymbol.

Nu befinner han sig i södra Tyskland på vårt nyöppnade seniorhem för hästar. Han lyssnar till namnet Miracle och gnäggar svagt god morgon när jag kommer. Fortfarande pulserar det ett ljus omkring honom men nu utan tårar. En dag kände jag hur det vibrerade i min jacka. Jag tog upp telefonen.
“Mia, vi har två seniorhästar till om du vill?” hörde jag Marina säga.
”Gör dem klara, vi kommer igen!”

De själsliga blåmärkena är större på insidan än utsidan, men ingen ser märkena på insidan. Djur bär ofta på dubbel smärta då de både får hårda tillrättaviselser och smärtsamma ord. Det skadar dem emotionellt. De har samma själ som er och är lika stora verktyg till denna planet som ni befinner er på. Men glädjen att se hur ni vågar stå upp för djuren och säga nej får vibrationerna på jorden att vibrera till en högre kärlek och sinnesro. Det pulserande ljuset varar då för evigt.

 

Tips på hur du själv kan göra i en likande situation:
1. Lita alltid på din magkänsla och agera snabbt innan tvivlet tar över din känsla.

2. Agera! Din målmedvetenhet smittar av sig. Det finns många som vill hjälpa men vet inte hur och var de ska börja.

3. Ta kontakt med olika människor för råd och hjälp.

4. Vänlighet och respekt. Alla älskar vi på olika sätt och med att visa andra människor en annorlunda vänlighet kan vi inspirera varandra. Fördöm inte någon, även om du tycker eller känner annorlunda. En aggressivitet kan förstöra för andra djur.

5. Kanske vill några personer försätta tvivel inom dig. Ta deras tvivel och skriv ned dem och svara. Bli inte irriterad. Du behöver inte försvara din passion men av andras tvivel kan du bli bättre i ditt arbete.

6. Se de som tvivlar som ”dina elever”. De finns för att att inspirera dig, inte tillrättavisa. Försök inte att förändra dem med ord utan med ditt agerande.

That’s Amore!
Mia Mattsson-Mercer
http://www.animalswithoutlimitscom.wordpress.com (tillfällig adress)

 

The Girl’s Past Helped her Become an Animal Lawyer

0

20170817mia1020cropped-mia_header_31.jpgText: Mia Mattsson-Mercer

Photo: Shutterstock

 

Outside my door stood a very thin girl in her too big t-shirt. By her side sat a messy dog.

The girl could not be more than seven years old that first day. When the social workers came to pick her up, she refused to accompany the assistant without her dog. One of the social workers was a big animal lover who had heard me tell how important animals can be for the humans healing.

The girl was interrogated while her dog, Duncan, laid next by her chair. She stretched and gently petted him over his coat. “He is my best friend. When my mother and stepfather argued, me and Duncan always crawled under the bed together. ”

Later I met them both, but the main character for me was Duncan.

He was calm and did not leave her side.

Bottles thrown, furniture being thrown around, punches, loud voices, followed by a spooky silence. Several times Duncan went to protect the girl. The dog even bit the man, but out of protection.

The social worker later confirmed that the girl’s stepfather had tried to get rid of the dog.

Children who come from a violent family can usually heal faster with animal therapy. The healing ability from the animals affects us humans strongly.

Over the years the girl and I have been in touch with each other and especially after the difficult time when Duncan died. Duncan fought against death to continue to protect, though his master was safe and away in school. He did not want to leave her.

We were many who were afraid of what the grief and sorrow would do to her.

But life often surprises us, I thought. You are many times fooled by your own assumptions, in advance of concrete actions of others.

Of course, she mourned. But after a while she started studying to become an animal lawyer. Her dream was to fight for animals that were not allowed to accompany the children in their new foster home. She spoke of her vision as “Duncan’s Law Firm”

She ends in the letter to me:

The way back is a lifelong path but definitely not impossible. It is a healing process on a long journey. We often wonder when we will come to the healing destination. But the wounds are also a way to learn to live, and together with Duncan I became stronger than ever.

Chris and Duncan

 

That’s Amore!

In Spite of Life Threatening Experiences, Still She Wags Her Tail

0


Column Tidningen Nära

Text: Mia Mattsson-Mercer
Photo: Shutterstock, Private

I immediately saw her.  With her big black eyes she sat in a small cage looking curious at me. It felt like she chose me.
I asked the American Animal Organization to adopt the little cute dog Shiloh. They told me that Shiloh’s mother and siblings had  previous week been gassed to death by the state’s dog patrol.

The veterinarian found out that Shiloh had a kennel cough and had to sit isolated for a while. Back home she quickly grew into my family, along with three other dogs.

We moved from the US to new adventures in southern Italy.
The dogs took the long trip better than us nervous dog owners.

One evening, we walked with Shiloh along the wide Italian street. Suddenly a car arrived at high speed and drove over her!! Severely injured, she was taken to the emergency room.
Nobody thought she would survive.

I prayed day and night for her.

“She’s a miracle dog,” the veterinarians told me when I finally brought her home.

The following year, Shiloh got serious problems with her kidneys. She peed blood.

I was told about a great man, Michael, who could cure animals but who had no veterinary license. Michael was also a good homeopath. No other veterinarian had previously been able to cure Shiloh’s kidney problems.
Instead, they thought we should euthanize her.

Michael examined her and asked several questions. Suddenly, he took hold of Shiloh’s side and with his palm he hit her kidneys.
Shiloh shouted out.

I thought he was crazy!
We left, and with us we got some medicine ampoules.

A couple of weeks later she was healthy!

I told our veterinarian.
“She is a miracle dog,” he said again.

Once again it was time to move to new adventures and this time to southern Germany. Again, Shiloh moved with us but this time with 16 other happy dogs.

Today she is 14 years old. A beautiful limping  greymuzzle Senior, but still the same positive attitued as the first time I saw her there in the small cage.

She’s really a miracle dog.

I believe, we have a lot to learn from the animals.
We are what we think. Never give up!

That’s Amore!

In the Animal’s Own World are no Depressions

0

20170706mia1020 horse

picture (c) Shutterstock

“We think you should start eating antidepressant medicine. You have mild depression? “said the psychologist to me.

I’m depressed!

That could not be true!

Every day I thanked for things and events in my life. Or, did I only gratify my gratitude while my thoughts were somewhere else?

I did not want to medicate myself!

I almost never even ate headache pills.

I watched all my dogs lying in my office in a wonderful peacefulness; “Why are you not depressed?” I thought.

I knew that some animals took antidepressants. Perhaps because of a broken heart, just like we humans.

Animals living with together with people learn your behaviors.

But we who are free will not become depressed, because we live in the present moment. We do not think forward because it does not exist yet.

In addition, we honor our own when it’s time to say good-bye. We do not allow the sorrow to manifest.

The animals do not always reach you. There are many animals waiting for you to call to them for help.

Was my mild depression an awakening?

Is depression an awakening?

When you see depression as something ugly you cannot heal yourself.

Animals do not feel sorry for themselves. Where there is love, is security.

 

Horses that heal people, echoed within my heart!

I quickly disappeared down to the stable. Grooming the horse and I was in a meditative state.

I prepared to ride my first riding lesson.

Later in the day my nine-year-old son Max outburst, “Mom, what kind of spell did the horse give to you? You’re so happy! ”

I knew I was finally on the right track!

 

That’s Amore!

My column in the Swedish Magazine web. Nara

The Animal’s Message Comes During the Night

0

img_1917

Suddenly, I was awoke by a voice that whispered, Mia! Mia!
Who was it that called after my attention?
I looked out through the window and noticed that the sun was on its way up.
When you are in absolute silence, the messages from the animals can come directly to your heart and mind!
With fast steps I hurried down to the beach, it was something strong that drew me down there. At the beach there were all the dogs that had been by my side during my lifetime, but had left to return to the Other Side.
There were even all the different kinds of animals that had been found by my side, as I grew up. They sat together, looking out over the sea towards the beautiful sunrise.

The Sunrise and Sunset are the two most powerful moments. The animals have a stronger contact with the other side, and at this time, even with our inner soul. We can be many souls together, but the vibrations are the same.
When we are together with humans, we can lower your frequency to our vibration, to a total relaxed level. Then you can communicate with everything in the world, and also with the Other Side.

Every night I stand by your bed, I am always following your journey.

During the night, you are more accessible to communicate with.
Why do we not remember you when we wake up?

Your sorrow is already great and when you remember, your sorrow and desire will become even greater still. We are trying to heal you during the night, to make you dare to let go of your sorrows and to rejoice with our memories.
We do not have the same karma-law as you people, because within us we already have all the knowledge that’s needed to achieve inner peace. It is your Karma which you’re reflecting on us. You receive great opportunities to practice compassionate love and respect with us. Do not close off that opportunity when we say goodbye to you; instead keep the same vibration to all those you meet in life. The world needs that love now more than ever.
That’s Amore!

My column from the Swedish  Magazine Nara website click here 

 

The Animal’s Messages comes to you During the Night

0

Photo (c) Shutterstock

My column for the Swedish Magazine Nara translated into English. Enjoy our important messages from the Other side.      www.tidningennara.se

Suddenly, I woke up by a voice that whispered, Mia! Mia!

Who was that which called for my attention?

I looked out through the window and noticed that the sun was on its way up.

When you are in absolute silence, the messages from the animals can come directly to your heart and mind!

With fast steps I hurried down to the beach, it was something strong that drew me down there. At the beach, there were all the dogs that had been by my side during my lifetime but had left to return to the Other side.

Even different kind of animals that had been found by my side, when growing up. They sat together, looking out over the sea towards the beautiful sunrise.

The Sunrise and Sunset are the two most powerful moments. The animals have a stronger contact with the other side and even our inner soul. We can be many souls together, but the vibrations are the same.

When we are together with humans, we can lower your frequency to our vibration, to a total relaxed level. Then you can communicate with everything in the world, and also with the Other side.

Every night I stand by your bed, I am always following your journey.

During the night, you are more accessible to communicate with.

Why do we not remember you when we wake up?

Your sorrow is already great and when you remember, your sorrow and desire will become greater. We try to heal you during the night, to make you dare to let go of your sorrows and to rejoice with our memories.

We do not have the same karma law as you people because within us we already have all the knowledge that’s needed to achieve inner peace. It is your Karma which you’re practicing on us. You get great opportunities to practice compassionate love and respect with us. Do not close that opportunity when we say goodbye to you, however, keep the same vibration to all those you meet in life. The world needs that love now more than ever.

That’s Amore!

 

 

Even when the Animals are Forever Gone Love Still Remains

0

Senior

(In Swedish below. Pa svenska nedan)

I looked down at the beige dog that lay quite on his dog bed. His eyes were closed and his breathing was slow. I knew within me that he did not have much of any time left here on earth. The dog, Rasmus’s, aura vibrated unequally, like a radio station that had not been set to its correct frequency.

“Why are you leaving me so soon?” I whispered to him.

We reflect your perfect self. We choose to be happy in the present and never think of the future. We are living and breathing of every minute and not a second faster into the future. Nobody knows what’s in the future; the future will come when it’s time.

As a sign of his love and of confirmation, he wagged his tail.

It was so painful to lose my four-legged friend.

To say goodbye to love was heartbreaking.

We will always be around you people, for our love will never end when we disappear from you. When you are in silence you can feel our presence, but it’s when you are searching after us to feel us in a physical form, that is when the contact will be broken between us.

Your despair breaks the contact.

Be in total silence and feel our present. Let us continue to heal you in the same way, as we always did laying next to you.

I looked at Rasmus. His tail was no longer waging. He was gone!

“Rasmus!” I screamed and put my head in his still warm coat. “Don’t leave me!”

Suddenly, I felt a warm feeling surrounding my legs, like a wind passing me.

We have a soul and therefore live forever!

I have not left you. When the memory of me is disturbed by your heavy grief, that’s when you leave me.

 

That’s Amore!

Text Mia Mattsson Mercer

photo: Shutterstock

Column Magazine Nara (Sweden)

 

In Swedish

Även när djuren är för evigt borta finns kärleken kvar

Jag tittade ner på den beiga hunden som låg alldeles stilla på sin hundsäng. Hans ögon var slutna och andetagen var långsamma. Jag visste inom mig att han inte hade lång tid kvar här på jorden. Hunden Rasmus aura vibrerade ojämnt, likt en radionstation som inte hade sin rätta frekvens inställd.

”Varför lämnar du mig så snart?” viskade jag till honom.

Vi reflekterar ert perfekta jag. Vi väljer att vara lyckliga i nuet och tänker aldrig på framtiden. Vi lever för varje minut och inte en sekund snabbare. Ingen vet vad som ligger i framtiden, utan den kommer när det är dags.

Som ett tecken med sin kärlek och bekräftelse viftade han på svansen.
Det gjorde så ont att mista min fyrfota vän.
Att säga adjö till kärleken var smärtsam.

Vi finns alltid omkring er människor för vår kärlek tar aldrig slut även om vi försvinner från er. När ni befinner er i stillhet kan ni känna vår närvaro, men det är när ni famlar efter att känna oss i fysisk form som kontakten bryts mellan oss.
Annons

Er förtvivlan bryter kontakten.
Var i en total stillhet och ta in oss. Låt oss fortsätta att hela er, precis som vi alltid gjorde sittandes bredvid er.

Jag tittade på Rasmus. Hans svans viftade inte längre. Han var borta!
”Rasmus!” skrek jag och borrade in mitt huvud i hans fortfarande varma päls. ”Lämna mig inte!”
Plötsligt kände jag en varm känsla vid mina ben. Något som fläktade förbi mig.

Vi har en själ och lever därför för evigt!
Jag har inte lämnat dig. När minnet av mig förträngs av din tunga sorg, det är då du lämnar mig.

That’s Amore!

Children and Animals Think and Feel with a Strong Presence

0

My weekly column you can also read in Swedish READ HERE

Hast o barn

Picture: shutterstock

The adults have many times difficult to keep one thought at the time. Their thoughts are flying around in a lot of different directions.

For the animals to survive they must focusing only on one thought at a time. With too many thoughts in your head, you people lose your instinct and intuition. That is why many pets can get confused when they receive various directives in their everyday lives.

The horses sacrifice themselves to mankind, especially the riding-school, they continue despite difficulties. Daily, they have different riders with different opinions (skills) that make it hard for the horse’s thinking and understanding. Riding-school horses commutes between man and his own languages, at the same time they are in contact with their soul, to recieve power and strength.

The animals carry the same High Sensitivity and unconditional love that children, and should be treated with respect and not fear.

 

Often I could sense some kind of pain from the riding school horses in the bigger stables. Some horses had lost their personality; their soul was turned off. Some students thought that the horse was lazy and smacked him with a whip, while another student thought he was cute and hugged him.

The Horse in the box next to him stroke his ears back when people approached him. The next week was the sour horse sold, because of the man feeling he was an “unreliable horse.”

When my daughter Olivia rode her own horse on her practice,  her teacher ones shouted, “Stop riding like an Angel!”

Olivia refused to use her whip. “Mom, how can I use the whip when my horse did not do anything stupid! It is I who did not understand. ”

A week later the same teacher told her, “You can not be insecure in your riding, your horse does not understand what it is you want.”

Olivia looked at me, “You see mother, in most cases, its me who do wrong. Why should I beat my horse that is actually my teacher, my teammate! ”

How could I argue with my daughter who had difficulty finding her place on Mother Earth with her own High Sensitivity. Same High sensitivity that the animals got!

The Swedish statistics show that one out of five children is considered Highly Sensitive. These children are taking in more impressions and reading the situations, just like animals. In several cases the children are being medicated as if they had a kind of disease, to better fit into our society/schools.

Daily, I remain extremely grateful to my psychologist when she said, “Mia, in your case, I’m not suggesting medication. You need your sensitivity! ”

 

That’s Amore!

Clarification, there are some children that are better off with being medicated. We can only go from how we know our own children and ourself.

All riding school horses are not unhappy. Again, everything depends on where you are, and it is always in the humans hands. Thank Above are we getting wiser and nicer. ❤

Our Children knows what is Best for Mother Earth

0

Vara barn vet vad som är bäst för Moder Jord

Barn har idag en annan medvetenhet om vad som händer ute i världen än vad jag hade som liten. Mycket beror på dagens teknologi då vi kan följa världens händelser sittandes hemma i vardagsrummet. Som med det mesta här i världen finns där också en baksida, men låt oss fokusera på det positiva.

Mina barn är bättre på att argumentera emot både mig och deras pappa, till och med deras lärarinna. De får support från internet om vad det är de känner, men ofta inte kan sätta ord på. Max är nio år och har ett starkt intresse för trädgårdsskötsel och tittar ofta på videos om hur man sköter om plantor. Hans syster Olivia, som är 11 år, följer olika djuraktivister på internet. Med en målmedveten röst lär hon mig att bli en bättre tänkande människa med ett öppnare hjärta.

Hennes pappa är inte glad över att försvara sina saftiga biffar och dessutom tänker han inte heller mycket på miljön. Klimatförändringar med smältande isberg är endast ett dåligt påhitt av media, anser han. Olivia letar snabbt fram olika videoklipp för att motbevisa att så inte är fallet. Klimatförändringen sker snabbt! Han tittar grymtandes på filmsnutten. Men hon ger sig inte. Hon visar oss ytterligare en dokumentär om hur plasten idag är en stor miljöbov på vår vackra jord. När vi ser en sköldpadda få ett sugrör utdraget från sin näsborre, eller när de hittar plastpåsar i sköldpaddans mage, får vi nog. Inga mer sugrör! Tygkassar viks ihop och läggs i bilen. När vi glömmer tygkassarna måste vi köpa nya i affären (eller papperspåsar). Vi lär oss snabbt att komma ihåg, det blir billigare.

Barnen och jag pratar ofta om vår dröm, att en dag ha ett Hospice för alla tänkbara djur, speciellt de som far illa, är sjuka eller seniorer.

”Mamma, när våra hönor slutar att värpa behåller vi dem!”, säger Olivia.

Jag blir rörd över att höra hennes omtanke inför allt, från början till slut.

”Klart de stannar tills de inte själva vill vara kvar”, svarar jag.

Ett liv är aldrig färdigt förrän universum säger ifrån, även om våra egna ögon tror något annat. Universum är också din intuitions talande känsla, och när vi ser in i djurens ögon, inte våra, talar de om när det är dags.
Annons

Livet är universums gåva som vi alla får ta del av, även djuren.

That’s Amore!20170328mia620__b468m