Mia Mattsson Mercer

Children and Animal Warrior

Tag Archives: humans

There is “Time” for Everything

0

Det är underbart att få se när ett djur släpper alla rädslor eller misstankar om fara.
De har sin ”tid” och vi ger dem all ”tid” de behöver. Vi tränar inte, vi låter dem vara. De visar vägen till fullkomlighet trygghet inom sig själva.
De är i total kontakt med sitt inre, intuitionen och insiktens hem.

Första gången Rihanna rullar sedan hon kom 2018

That’s Amore!

When an animal is letting go of all her fears, or suspiciousness, is amazing to watch.

They got their “time” and we give them “time”

We do not train. We are letting them show us their own directions of their path. Who they are, and what they want. Rihanna is in total contact with her inner self, in her home of intuition and instincts.

First time Rihanna rescuehorse is rolling! (It’s on video)

We can learn a lot from them.

That’s Amore!